Mondi Bags Štětí a.s.

Přední výrobce papírových pytlů pro různá průmyslová odvětví s důrazem na komplexní řešení, kvalitu a spolehlivý servis pro zákazníky.

Kontakt:

Mondi Bags Štětí a.s.
Litomĕřická 272
41108 Štětí, Czech Republic
Tel: +420 416 802 241

Mondi Bags Štětí výrobní dělník

O Mondi Bags Štětí

Mondi Bags Štětí a.s. vyrábí papírové pytle pro široké spektrum zákazníků z různých průmyslových odvětví. Závod byl založen v roce 1957 a ke koncernu Mondi byl připojen v roce 2001. Výrobní závod papírových pytlů leží společně s výrobní závodem papíru v polabské nížině nedaleko Prahy. Tato poloha poskytuje možnost vzájemné spolupráce a zajišťuje jednoduchost dodávek materiálu. Více než 70 % celkové výroby pytlů směřuje k výrobcům cementu a stavebních směsí, další významné segmenty jsou chemická výroba a potravinářství.  Snahou společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní řešení v oblasti balení jejich výrobků, standardní kvalitu dodávaného zboží a spolehlivý servis.

Vedení společnosti také věnuje velkou pozornost péči o rozvoj zaměstnanců a jejich bezpečí při plnění pracovních úkolů.

woman in production

Podnikové vzdělávání ve společnosti Mondi Bags Štětí a.s.


Předmětem projektu je podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Mondi Bags Štětí a.s. Cílem projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím realizace dalšího profesního vzdělávání. Délka projektu je 24 měsíců. Výstupem projektu je podpořených 90 zaměstnanců, z toho 16 zaměstnanců 55+. Realizace projektu umožní zkvalitnění personální kapacity, a tak i zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Kontakty:

Sekretariát: jana.cizkova@mondigroup.com, tel.: +420 416 802 951

Personalista: marketa.tesarova@mondigroup.com, tel.: +420 416 802 241