Naše prostředí

Neustále zpříjemňujeme pracovní prostředí a staráme se o bezprostřední okolí. Investujeme čas, energii a finanční prostředky do modernizace všech součástí areálu Mondi, aby se každý z nás cítil v práci bezpečně a příjemně.

Společenská odpovědnost a komunita

Podporujeme místní neziskové organizace, sportovní kluby a vzdělávací instituce, někteří přednášíme na odborných školách. Vytváříme příležitosti pro letní brigády a praxi studentů. Stále jsme v kontaktu s bývalými kolegy v důchodu a zveme je na všechny pořádané akce.

Vzdělávání

Díky dynamickému prostředí v Mondi a investicím do nových technologií u nás práce není stereotypní. Naši kolegové oceňují, že se stále učí nové věci. Odborný i osobnostní růst podporujeme širokou nabídkou vzdělávání v rámci vzdělávací akademie. Pro nováčky máme propracovaný systém zaškolování v prvním roce, kdy pracují pod vedením zkušenějších kolegů, kteří jim předávají své znalosti.
Velkou pozornost věnujeme vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Globální program rozvoje talentů nám pomáhá plánovat kariérní růst včetně možností mezinárodních stáží pro nadané kolegyně a kolegy.

Diverzita

V Mondi podporujeme diverzitu na pracovišti. Oceňujeme pracovní nadšení mladých i bohaté zkušeností starších kolegů a kolegyň. Ke každému přistupujeme s respektem a férově, protože chceme budovat prostředí, ve kterém mají všichni šanci být úspěšní. 

Díky globálnímu Mobility programu máme příležitost získávat pracovní zkušenosti ze zahraničí a naopak odborníci z jiných zemí jezdí pracovat k nám. V rámci možností podporujeme sladění práce s rodinným životem. Pořádáme akce pro rodiny a letní tábory pro naše děti.