Oznámení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

1. Obecně

Společnost Mondi plc, Ground Floor, Building 5, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Spojené království, jednající jako správce (dále jen „my“) respektuje vaše soukromí. Toto oznámení popisuje typ informací, které můžeme shromažďovat na našich webových stránkách, a způsob, jakým můžeme tyto informace používat. Toto oznámení můžeme čas od času aktualizovat, proto jej prosím občas kontrolujte.

2. Shromažďování a používání osobních údajů

Během vaší návštěvy těchto webových stránek budeme shromažďovat následující informace: datum a čas vaší návštěvy webových stránek, adresu navštívených stránek na našich webových stránkách (URL), vaši IP adresu, název a verzi vašeho webového prohlížeče, webové stránky (URL), které jste navštívili před vstupem na tyto webové stránky, určité soubory cookie (viz bod 4 níže) a informace, které nám poskytnete při zadávání dotazu na těchto webových stránkách (např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa).

Neexistuje žádná povinnost poskytovat informace, o které vás na našich webových stránkách žádáme. Pokud však své osobní údaje neposkytnete, nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Vaše údaje budou zpracovávány za účelem zpřístupnění těchto webových stránek a jejich další optimalizace a rozvoje, rozpoznání, prevence a vyšetřování útoků na webové stránky, analýzy používání webových stránek, vytváření statistik o přístupu na webové stránky, analýzy a předpovědi poptávky zákazníků/zákaznic a umožnění zadávání dotazů prostřednictvím webových stránek. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je náš převažující oprávněný zájem na dosažení výše uvedených účelů (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů).

3. Zveřejnění informací

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim poskytovatelům/poskytovatelkám IT služeb a dalším společnostem skupiny Mondi pro účely uvedené výše v bodě 2. Vaše osobní údaje neprodáme, nepředáme ani nezpřístupníme třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít váš výslovný souhlas nebo pokud to nebude nutné pro splnění vaší žádosti nebo z jiných s tím spojených důvodů. Nikdy nebudeme prodávat, předávat ani zpřístupňovat vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové využití.

Někteří z výše uvedených příjemců/příjemkyň se mohou nacházet mimo vaši zemi nebo mohou zpracovávat osobní údaje mimo vaši zemi. Úroveň ochrany údajů v jiné zemi nemusí být rovnocenná s úrovní ochrany údajů ve vaší zemi. Vaše osobní údaje však předáváme pouze do zemí, o nichž Evropská komise rozhodla, že v nich existuje odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo přijímáme opatření, která zajistí, že (i) údaje jsou předávány pouze s vaším výslovným souhlasem; nebo (ii) všichni příjemci/příjemkyně poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů. Činíme tak například tím, že uzavíráme příslušné dohody o předávání údajů na základě standardních smluvních doložek (2010/87/EU a/nebo 2004/915/ES).Tyto dohody jsou k dispozici na vyžádání na adrese office@mondigroup.com.

4. Soubory cookie, služba Google Analytics a další analytické nástroje 

Některé informace můžeme uložit do vašeho počítače ve formě souboru cookie nebo podobného souboru. Můžeme je použít ke shromažďování dalších informací během vaší návštěvy našich webových stránek, například o konkrétních místech na webových stránkách, které navštěvujete, a o činnostech, které na našich webových stránkách provádíte. Většina internetových prohlížečů umožňuje vymazat soubory cookie z pevného disku počítače, zablokovat všechny soubory cookie nebo obdržet upozornění před uložením souboru cookie.  Informace o tom, jak spravovat soubory cookie, získáte na adrese http://www.allaboutcookies.org. Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení našich webových stránek tak, aby lépe odpovídaly vašim zájmům a preferencím, a ke zlepšení našich výrobků, služeb a marketingových programů.

Tyto webové stránky používají následující typy souborů cookie ke zlepšení vašich zkušeností a k analýze návštěvnosti: nezbytné, statistické a marketingové soubory cookie. Některé z těchto souborů cookie můžete kdykoli zakázat, ale může to mít vliv na funkce webových stránek.

Nezbytně nutné soubory cookie jsou nezbytné pro základní funkce webových stránek.

Soubory cookie

Doba trvání

Popis

ASP.NET_SessionId

Relace

Soubory cookie pro obecné účely pro relaci na platformě, které používají stránky napsané pomocí technologií Microsoft.NET. Obvykle jsou používány serverem k udržení anonymizované uživatelské relace.

__cf_bm

30 minut

Používají se ke čtení a filtrování požadavků internetových botů.

mg_cookieNotice

1 rok

Používají se k určení stavu dohody o souborech cookie.

__RequestVerificationToken

Relace

Jedná se o token proti podvržení, který má zabránit neoprávněnému odesílání obsahu na webové stránky.

 

Statistické soubory cookie monitorují výkonnost webových stránek a shromažďují anonymní údaje o chování uživatelů/uživatelek na webových stránkách. Údaje shromážděné pomocí těchto souborů cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky.

Soubory cookie

Doba trvání

Popis

_ga

2 roky

Slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek.

_ga_NP0W5M2V5J

1 rok

Slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek.

_ga_YPNB6RYKRF

1 rok

Slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek.

_gat_UA-86977900-1

Relace

Slouží k zajištění technického monitorování.

_gid

1 den

Slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek.

Vuid

2 roky

Slouží k ukládání historie používání uživatele/uživatelky.

_gat_trackerua10848649338

Relace

Slouží k zajištění technického monitorování.

 

Marketingové soubory cookie sledují online aktivity uživatelů/uživatelek webových stránek, aby pomohly inzerentům poskytovat relevantnější reklamu. Tyto soubory cookie mohou tyto informace sdílet s jinými organizacemi nebo inzerenty a často je poskytují společnostem třetích stran.

Soubory cookie

Doba trvání

Popis

_fbp

3 měsíce

Slouží k ukládání a sledování návštěv na různých webových stránkách.

AnalyticsSyncHistory

30 dní

Slouží k ukládání informací o době, kdy proběhla synchronizace se souborem cookie lms_analytics.

bcookie

1 rok

Soubor cookie identifikátoru prohlížeče k jednoznačné identifikaci zařízení přistupujících ke službě LinkedIn za účelem odhalení zneužití platformy.

bscookie

1 rok

Slouží k zapamatování, že přihlášený uživatel/přihlášená uživatelka je ověřen/a dvoufaktorovým ověřením.

lang

Relace

Používá se k zapamatování jazykového nastavení uživatele/uživatelky, aby se stránka LinkedIn.com zobrazila v jazyce, který si uživatel/uživatelka zvolil/a ve svém nastavení.

li_alerts

1 rok

Používá se ke sledování zobrazení upozornění LinkedIn, například banneru se soubory cookie, a k zavedení období ukončení zobrazování upozornění.

li_gc

6 měsíců

Používá se k ukládání souhlasu hostů s používáním souborů cookie pro jiné než podstatné účely.

lidc

1 den

Slouží k ukládání provedených akcí na webových stránkách.

UserMatchHistory

30 dní

Používá se k zajištění doručování reklam nebo retargetingu.

ln_or

1 den

Slouží k určení, jestli lze na konkrétní doméně provádět analýzu Oribi.

JSESSIONID

Relace

Používá se pro ochranu proti podvrženým požadavkům (Cross Site Request Forgery, CSRF) a ověření podpisu URL.

YSC

Relace

Slouží k ukládání a sledování interakce.

 

Na našich webových stránkách používáme také „Facebook Pixel“ společnosti Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Můžeme tak sledovat aktivity uživatele/uživatelky, pokud klikne na reklamu společnosti Facebook, která tohoto/tuto uživatele/uživatelku přesměruje na naše webové stránky.  Tento postup slouží ke sledování účinnosti reklamy na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu a může být použit k optimalizaci vám adresované reklamy v budoucnu. Všechny shromážděné údaje pro nás zůstávají anonymní; nemůžeme tedy na jejich základě odvodit identitu uživatele/uživatelky. Facebook však ukládá a zpracovává údaje, které umožňují propojení s vaším uživatelským profilem, což společnosti Facebook umožňuje využívat údaje pro reklamní účely v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). To může společnosti Facebook a jejím partnerům umožnit umisťování reklam v rámci Facebooku i mimo něj.  Kromě toho může být za tímto účelem ve vašem počítači uložen soubor cookie.

Tyto webové stránky používají také službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jakým způsobem uživatelé/uživatelky tyto stránky používají.  Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy a adres URL navštívených stránek) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. My žádné vaše osobní údaje shromážděné v souvislosti se službou Google Analytics neukládáme.

Tyto webové stránky používají funkci anonymizace IP adresy, kterou poskytuje služba Google Analytics. Vaše IP adresa bude ihned poté, co ji společnost Google obdrží, zkrácena/anonymizována.  Společnost Google bude z našeho pověření používat tyto informace pro nás za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele/provozovatelky webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici.

Tyto webové stránky také používají službu Google Analytics Demographics a službu Interest Reporting, což je reklamní funkce Google Analytics. Tyto služby nám poskytují informace ohledně věku, pohlaví a zájmu návštěvníků/návštěvnic na anonymní a souhrnné úrovni.  To nám pomůže porozumět chování při prohlížení, abychom vám mohli poskytnout lepší uživatelský zážitek při návštěvě našich webových stránek. Souhlasem s používáním souborů cookie souvisejících s touto reklamní funkcí Google Analytics dáváte souhlas se shromažďováním, sdílením a používáním osobních údajů pro personalizaci reklam společností Google, jak je uvedeno na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Shromažďování a používání vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Z reklamní funkce Google Analytics se můžete odhlásit také prostřednictvím nastavení reklam nebo pomocí Network Advertising Initiative pod odkazem http://optout.networkadvertising.org/?c=1. Používání služby Google Analytics na těchto webových stránkách můžete také odmítnout kliknutím na jeden z následujících odkazů. V počítači bude nastaven soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB nebo https://support.google.com/analytics/answer/181881.
Další informace o podmínkách používání osobních údajů a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo https://www.google.at/intl/en_uk/policies/.

Tyto webové stránky také používají LinkedIn Insight Tags, službu marketingového řešení společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. Služba LinkedIn Insight Tags používá soubory cookie ke sledování aktivit uživatelů/uživatelek spojených s našimi reklamami na LinkedIn. Tento postup nám umožňuje sledování účinnosti reklamy u společnosti LinkedIn a její následnou optimalizaci. Další informace o postupech společnosti LinkedIn v oblasti ochrany osobních údajů ohledně služby LinkedIn Insight Tags viz: Zásady používání souborů cookie společnosti LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Nastavení reklamy na LinkedIn můžete ovládat ve svém účtu LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Tyto webové stránky také používají službu Google reCAPTCHA, aby zabránily nezákonnému používání našich služeb prostřednictvím automatizovaného přístupu a útokům na funkčnost našich webových stránek. Službu Google reCAPTCHA poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace naleznete na adrese https://developers.google.com/recaptcha. S vaším souhlasem budou tyto webové stránky využívat také službu Google Maps spolu s obsahem, který poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Na funkce a obsah služby Google Maps se vztahují aktuální verze doplňkových podmínek služby Google Maps/Google Additional Terms of Service na adrese https://maps.google.com/help/terms_maps.html a zásad ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Tyto webové stránky využívají k prezentaci videí také videoplatformu YouTube, kterou provozuje společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) („YouTube“). YouTube nám poskytuje statistiky o návštěvnících/návštěvnicích prostřednictvím souhrnných demografických údajů týkajících se jejich polohy, věku, pohlaví, délky sledování videí a zařízení. YouTube může do vašeho počítače ukládat soubory cookie – podrobnosti viz prohlášení o ochraně osobních údajů videoplatformy YouTube na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en.

5. Bezpečnost a přesnost

Přesnost a bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto jsme zavedli fyzické a elektronické postupy na ochranu bezpečnosti vašich osobních údajů. Přístup k těmto informacím mají pouze oprávnění administrativní pracovníci/pracovnice. Pokud jste nám poskytli osobní údaje a chcete, aby byly z našich záznamů vymazány nebo aktualizovány, napište nám prosím na adresu office@mondigroup.com. Poskytněte nám prosím čas na aktualizaci vašich záznamů.

6. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány po výše uvedenou dobu, obvykle maximálně šest měsíců a ve výjimečných případech 24 měsíců, a poté pouze po dobu, kdy existuje zákonná povinnost pro uchovávání údajů nebo kdy jsou tyto údaje nezbytné k uplatnění nebo obraně proti právním nárokům, které ještě nejsou promlčeny.

7. Vaše práva

Podle platných právních předpisů máte mimo jiné právo (za podmínek stanovených platnými právními předpisy): (i) zkontrolovat, zda a jaké osobní údaje o vás uchováváme, a získat přístup k těmto údajům nebo si vyžádat jejich kopie; a (ii) požadovat opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů, které jsou nepřesné nebo zpracovávané v rozporu s platnými předpisy; a (iii) požadovat, abychom omezili shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů o vás; a (iv) za určitých okolností vznést z oprávněných důvodů námitku proti zpracování vašich osobních údajů; (v) požádat o přenositelnost údajů; (vi) znát totožnost třetích stran, kterým jsou vaše osobní údaje předávány; (vii) podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů; a (vii) v relevantních případech vydat pokyny, jak má být s vašimi údaji nakládáno po vaší smrti. Máte také právo kdykoli odvolat jakýkoli dříve udělený souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

8. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás.

Mondi plc
Ground Floor, Building 5
The Heights
Brooklands
Weybridge
Surrey
KT13 0NY
Spojené Království

Tel: +44 1932 826 300
Fax: +44 1932 826 350