Aplikace - Specialista řízení procesů

Zadejte prosím celou adresu, včetně ulice, PSČ, města, země atd.

Uděluji tímto souhlas společnosti Skupiny Mondi, ve které se ucházím o zaměstnání (dále jen „Mondi“), aby zpracovala všechny poznámky z pracovního pohovoru a veškeré další informace a dokumenty, které jsem poskytl/a v průběhu své žádosti o zaměstnání, a předala je ostatním společnostem Skupiny Mondi za účelem posouzení mé vhodnosti pro konkrétní pozici a zjištění, která současná a budoucí volná pracovní místa by pro mě mohla být vhodná, a aby mě o těchto volných pracovních místech informovala (např. elektronicky, e-mailem, telefonicky nebo textovou zprávou). Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů před jeho zpětvzetím.

* Pole musí být vyplněno