O nás

Společnost Mondi je celosvětovým lídrem v oblasti obalů a papíru a přispívá k lepšímu světu vytvářením inovativních řešení, která jsou udržitelná díky svému designu. Naše podnikání je integrované v celém hodnotovém řetězci – od obhospodařování lesů a výroby buničiny, papíru a fólií až po vývoj a výrobu udržitelných spotřebitelských a průmyslových obalů, které používají papír, kde je to možné, a plast, kde je to užitečné. Udržitelnost je středobodem naší strategie, přičemž naše ambiciózní závazky do roku 2030 se zaměřují na řešení založená na oběhovém hospodářství, vytvářená motivovanými lidmi, kteří přijímají opatření v oblasti klimatu.

Společnost Mondi Štětí se stala součástí skupiny Mondi v roce 2000. V České republice jsou celkem čtyři výrobní závody skupiny Mondi. Ve Štětí jsou tři, z nichž největší je Mondi Štětí a.s. Rozsáhlý areál ve Štětí je společný pro Mondi Bags Štětí a Mondi Coating Štětí. Na jihu České republiky, v Českých Budějovicích, se nachází další závod Mondi Bupak.