• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Bezpečnost práce, zdraví a životní prostředí

Společnost Mondi se velkou měrou zasazuje za bezpečnost, zdraví a životní prostředí. Program SHE (bezpečnost, zdraví a životní prostředí) je pevnou součástí ve všech společnostech Mondi. V souvislosti s bezpečností práce se program SHE zaměřuje na snižování rizik spojených s každou činností s cílem zamezit zcela pracovním úrazům.

Naši lidé a úsilí, které vynakládají ve své práci, nám umožňuje dosahovat našich cilů v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Proto je životně důležité, abychom s nimi efektivně komunikovali každý den a ujistili se, že za všech okolností chráníme jejich zdraví a bezpečnost.

Bezpečnost práce

Našim cílem je zajistit, aby všichni naši zaměstnanci a dodavatelé měli potřebné povědomí o bezpečnosti práce a byli proškoleni na to, aby rozpoznali rizika a rizikové chování a vyvarovali se jich. Monitorujeme výkon v oblasti bezpečnosti práe v celé Skupině Mondi pomoci celkového počtu nahlášených případů (Total Recordable Case Rate = TRCR) (za 200 000 odpracovaných hodin), včetně úmrti, pracovní neschopnosti v důsledku úrazu, převedení na jinou práci, případů lečení a nemoci z povolaní. V roce 2013 jsme v celkovém počtu nahlášených případů TRCR dosáhli hodnoty 0,78 (2012: 0,79).

Den změny (Making a Difference Day)

Každoročně v červnu věnujeme celý jeden den na to, abychom pomohli jednotlivcům a týmům pochopit, jak společně dosahnout našeho cíle nulové nehodovosti. Den změny je zaměřen na to, co může každý den udělat každý z nás jinak, aby přispěl ke zlepšení naší bezpečnosti, zdravi a ochrany životního prostředí, a to tím, že se zapojí všichni, všude, každy den.

 

© 2018 by Mondi