• Print
 • Favorites
 • Refer a friend

Nabízíme vzdělávání a rozvoj

Společnost Mondi si je plně vědoma toho, že dosáhnout strategických cílů a nejvyšší kvality na trhu, se může podařit jedině s týmem motivovaných, vzdělaných a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.
Proto svým zaměstnancům nabízíme širokou škálu školení a vzdělávacích programů, tak aby vyhovovala individuálním potřebám rozvoje našich zaměstnanců. Individuální potřeby každého zaměstnance identifikujeme na základě ročního hodnocení.
Dle potřeby a požadavků na vykonávanou pozici realizujeme školení od profesních normativních kurzů požadovaných zákonem až přes rozvojové kurzy, které jsou určeny k profesionálnímu i osobnímu rozvoji.

Systém vzdělávání probíhá na několika úrovních:

Mondi Academy – mezinárodní školení probíhající v anglickém jazyce mimo Českou republiku. Zaměstnanci si mohou vybrat semináře zaměřující se na:

 • výrobky koncernu, příslušné technologie, trhy, inovace apod.
 • dovednosti, které potřebují pro svoji práci např. finanční ukazatele, provozně ekonomické podklady, znalosti projektového managementu atd.
 • rozvoj komunikačních dovedností, vedení jednání, prezentační techniky, řízení konfliktů atd.
 • manažerské schopnosti, které pomáhají vedoucím pracovníkům s jejich rozvojem v oblasti vedení lidí.

Lokální školení – školení organizovaná v ČR

Profesní školení

 • Normativní kurzy – požadované zákonem
 • Odborná školení
 • ABZ Steyrermühl – Již od roku 2005 spolupracujeme se vzdělávacím centrem rakouských výrobců papíru a celulózy Steyrermühl. Část výuky se koná v Rakousku v nejmodernějším technologickém centrum a laboratořích. Absolventi získávají mezinárodně uznávané certifikáty.

Rozvojová školení

 • Realizace školení v oblasti komunikace, týmové spolupráce, zvládání konfliktních situací, práce s časem atd. na základě identifikovaných potřeb.
 • Kromě jednotlivých školení připravujeme pro zaměstnance i celoroční rozvojové programy šité přímo na míru našim potřebám.
 • Jedná se o programy:
 • MMM (Manažerské Minimum Mondi) – program pro liniové manažery, jehož cílem je zdokonalit dovednosti v oblasti komunikace, týmové spolupráce a každodenních běžných i konfliktních situací, včetně seznámení s nástroji, které pomáhají zvládat zátěž a stres. Součástí programu je i základní orientace v oblastech pracovního práva a ekonomiky.
 • Program Wings je certifikovaný manažerský kurz skládající se z pěti modulů zaměřených na roli manažera, nástroje komunikace, leadership, motivaci, řešení konfliktů a prezentační dovednosti. Program je zakončen obhajobou případové studie a získáním certifikátu.

Jazykové kurzy

 • Jako nadnárodní společnost podporujeme naše zaměstnance ve studiu cizích jazyků.
© 2018 by Mondi