• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Proč talentovaní lidé pracují pro Mondi?

Odpovědí získáte od našich zaměstnanců:

 

Daniel Kulíšek, Safety Manager

"Jmenuji se Daniel Kulíšek a ve společnosti Mondi Štětí, a.s. pracuji od roku 2007 na pozici technika bezpečnosti práce. Tuto práci jsem od roku 2000 zastával v jiné nadnárodní společnosti, a tak jsem přivítal možnost rozšířit své obzory ve firmě, která pro mě byla rozsahem a povahou svého podnikání jednoznačná výzva.
Bezpečnost práce v Mondi Štětí, a.s. není jen naplňování zákonných požadavků a norem. Naším cílem je nejen řešit problémy, ale vždy se snažit jim předcházet. Naší filozofií je, že každému poškození zdraví lze předejít. Proto se zabýváme jakýmkoliv podnětem, který může ještě zlepšit bezpečnost práce v našem závodě a maximálně podporujeme aktivitu našich zaměstnanců, a to nejen v této oblasti.
Práce v Mondi Štětí, a.s. mi přináší nové zkušenosti a příležitosti při uskutečňování ať už osobních cílů nebo cílů celé společnosti. V Mondi mám příležitost setkávat se se zajímavými lidmi, ať už z Čech nebo ze zahraničí a neustále se učit novým věcem.
Při práci pro Mondi platí, že nikdy není dosaženo konečných cílů a vždy se přede mnou objevují nové úkoly, jejichž řešení mi dává pocit jako součásti velikého a profesionálního týmu. Naše společnost má veliké nároky na nasazení, avšak vždy přichází i s podporou, tak aby řešení úkolu umožnila a usnadnila.
Na závěr musím říci, že společnost Mondi Štětí, a.s. přeje cílevědomým, pracovitým a proaktivním zaměstnancům a je mi ctí, že se mohu prohlásit součástí, jež přispívá k úspěchu tohoto týmu."

 

Jan Koubský , Manažer neustálého zlepšování 

"Nastoupil jsem do společnosti na pozici Environmental manager a mojí prací je snižovat vlivy na životní prostředí z provozu závodu. Ve společnosti prosazuji projekty, jejichž cílem je snižovat emise do ovzduší, především zapáchající látky, dále do vod a snižovat odpady z výroby. Vedle toho se starám o Integrovaný systém řízení opírající se o mezinárodní standardy ISO a komunikaci s orgány ochrany životního prostředí. Udržitelnost a ochrana životního prostředí hraje v Mondi důležitou roli. Udržitelný rozvoj je součástí našich hodnot a kultury.
Je dobré pracovat ve společnosti, která bere ochranu životního prostředí vážně."

    

Antonín Kaplan, strojvedoucí laminovací linky 3

"Po ukončení maturitního studia v oboru mechanik - eletronik se mi v roce 2005 naskytla možnost nastoupit do Mondi Coating Štětí na pozici strojník laminovací liny 1. Vzhledem k tomu, že sám pocházím ze Štětí, jsem neváhal a nastoupil na tuto pozici. Díky získané praxi jsem postupem času začal pracovat jako strojvedoucí laminovací linky 3, kde pracuji dodnes. Věřím, že v mé práci je nejdůležitější týmová práce a že se díky ní budeme posouvat stále dopředu."

 

Marek Hruška, směnový mistr

"Ve společnosti Mondi Coating pracuji od 1. 2. 2004, kdy jsem nastoupil na pozici strojník laminovací linky. Po zaškolení mě práce bavila, a proto jsem se naučil na post strojvedoucího. Strojvedoucího jsem dělal 3 roky, když jsem byl povýšen do funkce směnového mistra, kterou vykonávám do této doby. Práce je to různorodá a zodpovědná, ale hodně zajímavá, a proto mě naplňuje a moc baví. Neustále se zdokonaluji a učím nové věci, protože vím, že tato práce je perspektivní."

 

Martin Čecho, manažer kvality

"Pro Mondi pracuji necelých pět let. Nastoupil jsem do jednoho z podniků divize Coating ve Štětí na pozici manažera kvality. V této funkci jsem uplatnil několikaleté pracovní zkušenosti z práce v papírenském a automobilovém průmyslu. Zároveň jsem se naučil hodně nových věcí, k čemuž mi dopomohli moji noví kolegové. Právě týmová práce a plnění nových úkolů se řadí mezi klíčové věci, které mě v zaměstnání uspokojují. Ve funkci manažera kvality jsem byl zodpovědný i za bezpečnost práce. V Mondi jsem si plně uvědomil, jak je vytváření bezpečného pracoviště důležité a jaký má dopad nejen na samotný podnik, ale i na jeho bezprostřední okolí.
Během několika let jsem měl možnost společně se svými kolegy pracovat na několika projektech, které vedli ke zlepšení našeho provozu.
V současné době pracuji na pozici manažera pro neustálé zlepšování a správnou výrobní praxi. Tím mám možnost přímo se podílet na dalším zlepšování našich procesů a zavádění hygienických standardů potřebných pro výrobu materiálů na obaly pro potraviny, které naše společnosti mimo jiné vyrábí."

 

Jan Kačur, aplikační inženýr

"Od narození jsem byl velmi zvídavý a toužil jsem nalézt odpovědi na otázky, které se mi nabízely při sledování okolního světa. Chemie byla přesně tím oborem, který mi takové odpovědi dokázal poskytnout, proto jsem se rozhodl jejímu studiu věnovat i na vysokoškolské úrovni. Po ukončení studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze jsem již několik let pracoval v chemickém průmyslu, když mi byla nabídnuta pozice aplikačního inženýra v Mondi Coating. Věděl jsem, že se jedná o stabilní a velmi perspektivní firmu, proto jsem neváhal a místo okamžitě přijal. Dnes jsem velmi rád, že jsem toto rozhodnutí udělal, jelikož mě má práce naplňuje a přináší mi uspokojení. Především mě baví řešit technické problémy a hledat inovativní řešení pro zákazníka i pro firmu."

 

Ing.Hynek Berka, Automation Expert

"V Mondi jsem byl zaměstnán v roce 1997 a to ihned po tom, co jsem ukončil Vysokou školu elektrotechnickou. V té době bylo volné pouze jediné místo a to pozice v oddělení investic,kde jsem nakonec pracoval 5 let. Tato pozice mi umožnila dokonale poznat veškeré fungování papíren. Při změnách v oddělení údržby jsem přijal novou výzvu, dostal jsem nabídku pracovat v oddělení buničiny jako Service Manager. Byla to po všech stránkách velmi náročná práce, která mi přinesla mnoho zkušeností, odborných znalostí, ale i zklamání. Myslím, že jsem vyhořel. Odešel jsem z Mondi a začal pracovat na projektu na blízkém východě. Díky tomuto projektu se mi dostala příležitost porovnat postoje a kultury různých zemí, což pro mě bylo velmi poučné. Nicméně, po ukončení tohoto projektu, jsem si začal hledat nové zaměstnání a Mondi pro mě byla perfektní volbou. Jsem moc rád, že jsem zase zpátky."

 

© 2018 by Mondi